บริษัท Yamaha Corporation เปิดตัวผู้หญิงที่จะกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมดนตรี เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล

ด้วยแนวคิดที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการบรรลุเป้าหมายของ SDG ผ่านธุรกิจของเรา บริษัท Yamaha Corporation (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “Yamaha” หรือ “บริษัท”) จึงสนับสนุนวิสัยทัศน์ของกลุ่ม Unstereotype Alliance* ที่นำโดย UN Women (องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ) อย่างแข็งขันและเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การในสาขาประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้ ในวันที่ 1 มีนาคม บริษัท Yamaha ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ชุด “สตรีผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆ 2024” บนเว็บไซต์เพื่อแนะนำสตรีที่มีบทบาทในหลากหลายสาขาดนตรีจากทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับธีมสำหรับวันสตรีสากลในปีนี้ นั่นคือ “การลงทุนในสตรี: เพื่อเร่งความเติบโตก้าวหน้า”

เว็บไซต์เฉพาะ “สตรีผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆ 2024”

Yamaha Group ต้องการให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมดนตรีที่ครอบคลุมและวัฒนธรรมทางดนตรีที่สมบูรณ์และยั่งยืน โดยการสนับสนุนกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลายของผู้หญิงและเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้า นอกจากนี้ บริษัท Yamaha ยังได้พยายามที่จะขจัดทัศนคติแบบเหมารวมเกี่ยวกับเพศและความเป็นตัวตนที่แท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ให้ผู้หญิงซึ่งมีพื้นเพที่หลากหลายทั้งในและนอกบริษัทได้พูดและแบ่งปันความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการเคารพในความหลากหลาย

ในปี 2021 ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ “สตรีผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆ” ซึ่งเป็นปีแรกของการเฉลิมฉลองให้กับการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของผู้หญิง แคมเปญในปีที่สี่นี้ ได้ให้ความสนใจกับผู้หญิง 23 คน จาก 16 ประเทศและภูมิภาค ประกอบด้วยศิลปิน วิศวกรควบคุมระบบเสียง ผู้ผลิตเพลง และครูสอนดนตรี ซึ่งได้แชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างอุตสาหกรรมดนตรีที่มีความยุติธรรมมากขึ้นและครอบคลุม รวมถึงความฝันที่พวกเธออยากให้เป็นจริงผ่านดนตรีและข้อความต่างๆ สำหรับผู้คนที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทาย Yvette Young นักแต่งเพลง นักดนตรี และศิลปินสาขา Visual Artist ชาวอเมริกัน คือหนึ่งในหญิงสาวที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของเธอในการเอาชนะความท้าทายในชีวิตด้วยดนตรีและหลักการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะและเสียงของเธอผ่านวิดีโอแคมเปญนี้

Yvette Young ได้ปรากฏตัวในวิดีโอแคมเปญ “สตรีผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆ”

และในวันสตรีสากลปีนี้ Yamaha ได้ปล่อยแคมเปญภายในบริษัทซึ่งเป็นการแบ่งปันแนวคิดจากทีมบริหารและเรื่องราวของเหล่าพนักงานหญิงทั่วโลกของบริษัทเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของพวกเธอ

Yamaha Group ร่วมกับกลุ่ม Unstereotype Alliance จะยังคงส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนกล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางดนตรีโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ รวมถึงใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับเสียงและดนตรี

* กลุ่ม Unstereotype Alliance: ความคิดริเริ่มระดับโลกที่นำโดย UN Women โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและขจัดทัศนคติแบบเหมารวมซึ่งเป็นอันตรายในสื่อและโฆษณา องค์การในสาขาประเทศญี่ปุ่นของกลุ่ม Unstereotype Alliance จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2020 เป้าหมายคือต้องการขจัดทัศนคติแบบเหมารวมซึ่งเป็นอันตรายออกจากสังคมโดยการทำให้กิจกรรมการโฆษณาขององค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศและการสร้างพลังให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (เป้าหมายที่ 5)

(สำหรับอ้างอิง)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม Unstereotype Alliance โปรดดู:

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การในสาขาประเทศญี่ปุ่นของกลุ่ม Unstereotype Alliance โปรดดู:

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการของ Yamaha ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของผู้หญิง โปรดดูที่: