กลุ่มบริษัท Yamaha ได้รับเลือกเป็นบริษัทระดับ “A” อันทรงเกียรติ ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก CDP

บริษัท Yamaha Corporation (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "Yamaha") ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนขององค์กรจาก CDP*1 ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ในฐานะบริษัท "ระดับ A ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี 2023 จาก CDP" สำหรับโครงการริเริ่มเชิงรุกและความโปร่งใสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นครั้งที่สองที่ Yamaha มีรายชื่ออยู่ในการประเมินระดับ A หลังจากปี 2021

มีบริษัทยักษ์ใหญ่ประมาณ 23,000 แห่งทั่วโลกให้การตอบรับการสำรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ประจำปีนี้ โดยบริษัทต่างๆ ได้รับการประเมินภายใต้เกณฑ์การประเมินแปดคะแนนจาก D- ถึง A ซึ่งระดับ “A List” ที่มีเกียรติสูงสุดนั้นมอบให้กับบริษัท 346 แห่งทั่วโลก รวมถึงบริษัท 109 แห่งในญี่ปุ่น

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วนั้นก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ Yamaha ตระหนักดีกว่าการร่วมกันต่อสู้กับภัยคุกคามนี้และสร้างสังคมปลอดคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นความรับผิดชอบขององค์กรและเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทของเราสนับสนุนการตระหนักรู้ถึงสังคมที่ยั่งยืนและให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การใช้ไม้อย่างยั่งยืน, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การลดขยะและสารอันตรายเนื่องจากส่งผลอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “ผู้คนทั่วโลกมีความเป็นอยู่ที่ดี”

Yamaha กำหนดเป้าหมายที่จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งรวมอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท และกำหนดเป้าหมายระยะกลางของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 1+2*2 ลง 55% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3*2 ลง 30% ภายในปีงบประมาณ 2030 สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2031 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2017 (1.5°C-Aligned Targets ที่รับรองโดย SBTi *3) นอกจากนี้ Yamaha ยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อธรรมชาติ เช่น ส่งเสริมการใช้ไม้ที่ผ่านการรับรองและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไม้ที่คำนึงถึงความยั่งยืน

โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของเราในการบรรเทาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

[การบรรเทาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ]

*1: CDP เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่มีระบบทั่วโลกสำหรับให้การสนับสนุนบริษัทต่างๆ และรัฐบาลท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 องค์กร CDP ก็ได้ริเริ่มการยกระดับตลาดทุนและกำลังซื้อขององค์กรเพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ ปัจจุบัน องค์กรได้ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินที่ลงนามไว้กว่า 740 แห่ง ซึ่งถือครองสินทรัพย์กว่า 136 ล้านล้าน US ดอลล่าร์ ในปี 2023 องค์กรต่างๆ กว่า 24,000 แห่ง ได้เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแบบสอบถามของ CDP ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ กว่า 23,000 แห่ง ซึ่งคิดเป็นสองในสามของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโลก และรัฐบาลท้องถิ่นอีก 1,100 แห่ง CDP เป็นเจ้าของฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ TCFD อย่างครบถ้วน และคะแนน CDP ก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการตัดสินใจด้านการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทำให้เศรษฐกิจฟื้นคืนสภาพและมีความยั่งยืน CDP เป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based target initiative - SBTi), We Mean Business Coalition, The Investor Agenda และ Net Zero Asset Managers initiative (NZAM) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

*2: ขอบเขตที่ 1: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากแหล่งที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุมจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง รวมถึงแหล่งอื่นๆ

ขอบเขตที่ 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อพลังงาน (เช่น ไฟฟ้า ไอน้ำ ฯลฯ)

ขอบเขตที่ 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากขอบเขตที่ 1 และ 2 (การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนอื่นๆ การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) จากห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

*3: โครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi) ถือเป็นการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส (Paris Agreement) SBTi ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2015 ด้วยการร่วมมือของสี่องค์กร ดังนี้: โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (CDP) ซึ่งเป็นองค์กร NGO ระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม, สมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC), สถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) 1.5°C-Aligned Targets คือเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมอุณหภูมิทั่วโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5°C จากอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม (pre-industrial level)