ประกาศความสำเร็จในการพิจารณาคดีแพ่งต่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย Yamaha PA มิกเซอร์อนาล็อก ซึ่งเป็นของลอกเลียนแบบในประเทศจีน

บริษัท Yamaha Corporation (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า Yamaha) ประกาศว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญากว่างโจว (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "ศาล") ได้ให้ความเป็นธรรมต่อ Yamaha ซึ่งเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคดีละเมิดสิทธิการออกแบบต่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย Yamaha PA มิกเซอร์อนาล็อก ซึ่งเป็นของลอกเลียนแบบจากโรงงาน Enping Jinchang Electronic ในประเทศจีน (เมืองอินผิง มณฑลกวางตุ้ง แบรนด์ ELM ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "จำเลย") ศาลมีคำพิพากษาคดีฟ้องร้องระหว่าง Yamaha และจำเลย ในเดือนตุลาคม ปี 2023

Yamaha เริ่มดำเนินการฟ้องร้องจำเลยในข้อหาละเมิดสิทธิการออกแบบ PA มิกเซอร์อนาล็อก รุ่น MG16XU และ MG12XU ของ Yamaha ในเดือนกันยายน ปี 2022

แม้จำเลยจะให้การโต้แย้งข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิ์ของ Yamaha แต่ท้ายที่สุดแล้ว ศาลก็ได้มีคำพิพากษาตัดสินให้ Yamaha เป็นผู้ชนะคดี ในเดือนตุลาคม ปี 2023 ศาลมีคำสั่งให้จำเลยยุติการผลิต จำหน่าย และโฆษณาสินค้าลอกเลียนแบบ และมีคำสั่งให้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายเป็นเงินจำนวน CNY140,000 (USD 20,000) รวมถึงค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวนประมาณ CNY15,000 (USD2,000) คำพิพากษาของศาลได้รับการยืนยันแล้วเมื่อจำเลยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาอุทธรณ์ที่กำหนด

บริษัท Yamaha Corporation ได้ใช้มาตรการที่หลากหลายต่อผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบมาอย่างยาวนาน เช่น การดำเนินการทางแพ่ง การตรวจพิสูจน์หลักฐาน มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร และการโฆษณาเพื่อให้ข่าวสารในประเทศจีนและทั่วโลก บริษัท Yamaha ได้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัทต่างๆ ในประเทศจีนกว่า 10 บริษัท ซึ่งทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PA ปลอม ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิการออกแบบ รวมถึงการฟ้องร้องคดีนี้ด้วย การอ้างสิทธิของ Yamaha ได้รับการยอมรับทุกคดี และการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบคุณภาพต่ำถูกสั่งให้ยุติลง Yamaha มีความมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้าการกระทำทุกรูปแบบที่เป็นการทำลายแบรนด์ Yamaha หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Yamaha เพื่อปกป้องลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบคุณภาพต่ำ และเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในแบรนด์ Yamaha