บริษัท Yamaha Corporation เปิดตัวแคมเปญที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาด้านดนตรีในวันสตรีสากล

บริษัท Yamaha Corporation (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ยามาฮ่า”) สนับสนุนวิสัยทัศน์ของกลุ่ม Unstereotype Alliance* ที่นำโดย UN Women อย่างแข็งขัน ด้วยแนวคิดที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการบรรลุเป้าหมายของ SDG ผ่านธุรกิจของ Yamaha Yamaha ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การในสาขาประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020

บริษัท Yamaha Group ได้เปิดตัว “สตรีผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆ 2023” โครงการสัมภาษณ์บนเว็บไซต์ของ Yamaha ที่จะแนะนำให้รู้จักกับเสียงของผู้หญิงที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการศึกษาด้านดนตรีทั่วโลกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2023 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้ โครงการนี้สอดคล้องกับหัวข้อของสหประชาชาติในปีนี้ที่ว่า “DigitALL: นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ” และยังสอดคล้องกับหัวข้อสำคัญของการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัยที่ 67 (CSW-67) “ความเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการศึกษาในยุคดิจิตอลเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการสร้างพลังให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน” เป้าหมายคือเพื่อเน้นกิจกรรมและข้อเรียกร้องของนักการศึกษาและศิลปินหญิง ชี้ให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่พวกเธอต้องเผชิญ และแบ่งปันประเด็นเหล่านั้นกับคนรุ่นต่อไป

[ Image ] Women Who Make Waves 2023

“สตรีผู้สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆ 2023”

การสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วยนักการศึกษาและศิลปินหญิง 34 คนจาก 20 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งแบ่งปันมุมมองของพวกเธอเกี่ยวกับดนตรีและการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลาย และสารสำคัญจากพวกเธอกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่จะเป็นผู้นำในรุ่นต่อไป ดอกเตอร์ Nadia Dandachi หนึ่งในผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจชาวซาอุดีอาระเบีย เป็นนักเปียโน นักการศึกษา และแพทย์ในประเทศเยอรมนี เธอมีส่วนร่วมในการศึกษาดนตรีรูปแบบใหม่และการโปรโมทโดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย บริษัท Yamaha Group สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมเพลงที่ครอบคลุมและการพัฒนาวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีชีวิตชีวาและยั่งยืน โดยการส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายของนักการศึกษาและศิลปินหญิงเหล่านี้และเพิ่มโอกาสของพวกเธอ นอกจากนี้ Yamaha ยังต้องการขจัดทัศนคติแบบเหมารวมเกี่ยวกับเพศและความเป็นตัวตนที่แท้จริงในอุตสาหกรรมเพลง ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้หญิงซึ่งมีพื้นเพที่หลากหลายได้พูดและส่งสารเกี่ยวกับการเคารพในความหลากหลายมากขึ้น

Yamaha Group ร่วมกับกลุ่ม Unstereotype Alliance จะยังคงส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนกล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับโลกของเสียงเพลงต่อไป ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหน

* กลุ่ม Unstereotype Alliance: ความคิดริเริ่มระดับโลกที่นำโดย UN Women เกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและขจัดทัศนคติแบบเหมารวมซึ่งเป็นอันตรายในสื่อและโฆษณา องค์การในสาขาประเทศญี่ปุ่นของกลุ่ม Unstereotype Alliance จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2020 เป้าหมายคือต้องการขจัดทัศนคติแบบเหมารวมซึ่งเป็นอันตรายออกจากสังคมโดยการทำให้กิจกรรมการโฆษณาขององค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศและการสร้างพลังให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (เป้าหมายที่ 5)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของกลุ่ม Unstereotype Alliance โปรดดู:

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขององค์การในสาขาประเทศญี่ปุ่นของกลุ่ม Unstereotype Alliance โปรดดู: