Yamaha Group ร่วมเฉลิมฉลองเดือน Pride Month และสนับสนุนชุมชน LGBTQ+

Yamaha Group ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อฉลองเดือน Pride Month

Yamaha Group ต้องการสร้างสรรค์สังคมที่ส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราพยายามที่จะยกระดับศักยภาพของพนักงานซึ่งมีพื้นเพที่หลากหลายให้ยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาวัฒนธรรมทางดนตรีให้มีความหลากหลายและสมบูรณ์แบบ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สำหรับเดือน Pride Month ประจำปี 2022 ทาง Yamaha Group ได้เริ่มเผยแพร่สัมภาษณ์ต่างๆ วิดีโอเพลง และเนื้อหาอื่นๆ ร่วมกับศิลปินหลายคนในชุมชน LGBTQ+ เพื่อถ่ายทอดพลังทางดนตรีและเรื่องราวของการสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ (Make Waves moments)

นอกจากนี้ Yamaha Group ยังได้ทำความเข้าใจ ให้การยอมรับ และสนับสนุนชุมชนมากขึ้น เพื่อสร้างสถานที่ทำงานเฉพาะสำหรับพนักงานชาว LGBTQ+

Yamaha จะให้การส่งเสริมศิลปิน ผู้ผลิตดนตรี วิศวกรระบบเสียง ลูกค้า พนักงาน และทุกคนในชุมชน LGBTQ+ อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาทำในสิ่งรักและกล้าที่จะแสดงออกต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเดือน Pride Month จะได้รับการเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการของบริษัท Yamaha Group