รายชื่อวิทยากร

คุณอภินันท์ ลุวีระ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทัช อินทิเกรชั่น จำกัด

ดร. กฤษฎา วิวัฒน์เวคิน

ผู้อำนวยการ บริษัท Atkrist Co.,Ltd

คุณจุลนาท เอี่ยมบุญเสริฐ

Technical Manager Global Broadcasting Network Co.,Ltd. บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด

คุณฉัตรชัย รสชื่น

Senior Manager Technical Division บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด

คุณวงศกร รัศมิทัต

นักดนตรี นักร้อง วง McINTOSH , นักแสดง และ Sound Engineer

คุณชวลิต มหาวิริยะกุล

Managing Director บริษัท Ten Years after Audio Co.,Ltd.

คุณวิจิตร บุญชู

บรรณาธิการบริหาร นิตรสาร "The Wave Magazine" และผู้ดำเนิน รายการ "โลกเครื่องเสียง" ทาง Nation Channel, Mango TV

คุณวรุตม์ รัตพงศ์

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด

คุณสนอง โสตถิลักษณ์

ผู้มีประสบการณ์ด้านการ บันทึกเสียงให้กับศิลปิน มาแล้วมากมายในนาม Med Recoard Unit (มีดี เร็ดคอร์ด ยูนิต)