โชว์รูม Yamaha Flagship Store

เรียน คุณลูกค้า

การติดต่อโชว์รูมยามาฮ่า โดยการนัดล่วงหน้า ช่วง COVID-19

Yamaha Flagship Store Showroom (G FL.)

เปิด : 09:00 - 17:00

ติดต่อโดยการนัดล่วงหน้า

Facebook : Yamaha Flagship Store Showroom

LINE OA : @yamahamusicth

เพิ่มเพื่อน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-216-2215

.

ศูนย์บริการ Yamaha Service Center (3rd FL.)

เปิด : 09:00 - 17:00

ติดต่อโดยการนัดล่วงหน้า

LineOA : @yamaha.service

Email : service@yamaha.co.th

เบอร์โทรศัพท์ติตด่อ

งานรับ-ส่งสินค้าซ่อม : 091-119-9071

สอบถาม-สั่งซื้ออะไหล่ : 091-119-9069

งานซ่อมนอกสถานที่ : 091-119-9070

ที่อยู่

ชั้น G ชั้น 3 และ ชั้น 4 

891/1 อาคารสยามกลการ

ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(รถไฟฟ้า : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ, ประตู 1)

ที่อยู่

ชั้น G ชั้น 3 และ ชั้น 4 

891/1 อาคารสยามกลการ

ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(รถไฟฟ้า : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ, ประตู 1)