Yamaha Music Hall & Room

อัตราค่าบริการ Yamaha Music Hall

วันธรรมดา สุดสัปดาห์ และวันหยุด
วันจันทร์ - ศุกร์ วันเสาร์-อาทิตย์
1 ชั่วโมง : 2,000 บาท 1 ชั่วโมง : 2,500 บาท
3 ชั่วโมง : 5,000 บาท 3 ชั่วโมง : 6,000 บาท
6 ชั่วโมง : 8,000 บาท 6 ชั่วโมง : 10,000 บาท
แกรนด์เปียโน : S7X แกรนด์เปียโน : S7X
ระบบเสียง : Active Field Control ระบบเสียง : Active Field Control

Pupuru นำเยี่ยมชมสถานที่ Yamaha Music Academy

ระเบียบข้อปฏิบัติการเข้าใช้พื้นที่

1. การชำระค่าใช้จ่าย

ผู้เช่าจะต้องชำระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเข้าใช้ ตามอัตราค่าบริการพื้นที่ MUSIC SQUARE ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นระหว่างงาน จะมีการส่งใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมไปยังผู้เช่า

2. การเตรียมสถานที่และตกแต่งพื้นที่

2.1 ผู้เช่าจะต้องส่งรายละเอียดในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันมายังที่บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีที่นำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาและต้องการใช้ลิฟต์ขนของ

2.2 การจัดดอกไม้ การตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ จะต้องอยู่บนฐานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยไม่เป็นอันตรายและเกิดความเสียหายต่อสถานที่

2.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เช่าใช้นำลูกโป่งลม ลูกโป่งแก๊สฮีเลียม หรือวัตถุไวไฟใด ๆ เข้ามาใช้ภายในอาคาร

2.4 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เช่าติดตั้งสิ่งของใด ๆ กับตะปู สกรู เทปกาว เทปกาวสองหน้า หมากฝรั่งติดผนัง หรือสติ๊กเกอร์บนพื้นไม้ ผนัง หรือกระจก

2.5 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เช่าแขวนสิ่งของใด ๆ จากเพดาน ท่อสปริงเกอร์ หัวสปริงเกอร์หรือสายไฟห้องใด ๆ และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิก

3. อาหารและเครื่องดื่ม

3.1 ขอความกรุณางดให้ผู้เช่านำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ Yamaha Music Hall, Recording Studio, Piano Studio 1, Piano Studio 2, Piano Laboratory, YMC Multi-purpose 1 และ Multi-purpose 2.

3.2 ผู้เช่าสามารถจัดทานอาหารว่าง โดยแจ้งการจัดเตรียมประเภทอาหาร กับทางบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด เพื่อพิจารณาก่อนการเตรียมการ อย่างไรก็ตาม งดการปรุงอาหารหรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิก/เครื่องครัว ภายในบริเวณชั้น 4

3.3 งดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในทุกกรณี

4. การสูบบุหรี่

ผู้เช่าและผู้ร่วมงานห้ามสูบบุหรี่บริเวณภายในอาคาร

5. ความเสียหายและความรับผิดชอบ

หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นต่อสถานที่ และอุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างใดของอาคารในระหว่างการเช่าของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณีต่อสิ่งปลูกสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจากผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้เช่า บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ ส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เช่าหรือแขกของผู้เช่า

6. กรณีเหตุฉุกเฉิน

หากมีเหตุฉุกเฉิน ผู้เข้าใช้จะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพื้นที่อย่างเคร่งครัด

เบอร์ติดต่อ : 083-540-9234

ที่อยู่

Yamaha Music Hall & Room ชั้น 4

891/1 อาคารสยามกลการ

ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(รถไฟฟ้า : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ, ประตู 1)

Mobile Number : 083-540-9234

Address

G Floor, 3rd Floor and 4th Floor

891/1 Siam Motors Building

Rama 1 Rd., Wangmai,

Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand.

(BTS : National Stadium Station, Exit 1)