ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา

Biography

ธงสรวง  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา

อาจารย์จบปริญญาตรีวิชาเอกการแสดงเปียโนที่ Shenandoah University ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยคะแนนเกียรตินิยมดีเยี่ยม พร้อมกับได้รางวัล The Concerto Prize ทำให้ได้รับเลือกให้ออกแสดงกับวง Shenandoah Symphony Orchestra และได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาอเมริกาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก The Who’s Who of American Universities and Colleges ในปีเดียวกัน