สื่อสังคมออนไลน์

ข้อแนะนำการใช้งาน

สื่อสังคมออนไลน์ดังต่อไปนี้ ดำเนินงานโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด โปรดอ่าน ข้อแนะนำการใช้งาน นี้ก่อนการใช้งาน

Facebook

Facebook

ออนไลน์ดังต่อไปนี้ อยู่ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด โปรดอ่านข้อแนะนำการใช้งาน Facebook Guidline ออนไลน์ ก่อนการใช้งาน

Youtube

Youtube

ออนไลน์ดังต่อไปนี้ อยู่ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด โปรดอ่านข้อแนะนำการใช้งาน Youtube Guidline ออนไลน์ ก่อนการใช้งาน