Pianos

Do you know? : เปียโนที่บ้านเสียงเพี้ยนหรือไม่ ?

1. การเล่นเปียโนที่มีเสียงเพี้ยนเป็นประจำ จะทำให้เกิดความเคยชิน ซึ่งเป็นผลเสียต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการจดจำเสียงโน้ตดนตรีที่ผิดๆ
2. เปียโนหนึ่งหลังมี 88 คีย์ และมีสายเปียโนรวมทั้งหมด 230 เส้น โดยสายทั้งหมดต้องรับแรงดึงรวมกันกว่า 20 ตัน
3. สายเปียโนจะมีการยืดหดตัวตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่เปลี่ยนแปลง
4. เปียโนควรตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 6 – 10 นิ้ว ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 30% - 60% และอุณหภูมิห้องระหว่าง 15 °C –25 °C
5. เปียโนที่ได้รับการเปลี่ยนสายอาจเกิดอาการ เสียงเพี้ยนได้เร็วกว่าปกติ เพราะสายเปียโนใหม่ยังปรับสภาพไม่สมบูรณ์ อันเนื่องจากการรับแรงดึงมหาศาล ทำให้มีการยืดหดตัวหรือคลายตัวเร็วกว่าปกติ

"หัวใจและคุณภาพของเปียโนอยู่ที่ระบบกลไกคีย์เปียโนที่มีความละเอียดซับซ้อน จำนวนกว่า 5,500 ชิ้น ที่เป็นกลไกคุณภาพสูง และต้องการความแม่นยำในการทำงานสูงถึง 0.005 ม.ม. ทุกครั้งที่ทำการปรับตั้งเสียงจะได้รับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาด้วยเสมอ"

 

Why tuning is needed? : ความสำคัญในการปรับตั้งเสียง

การเล่นเปียโนที่มีเสียงถูกต้องอยู่เป็นประจำ เป็นการสร้างพัฒนาการด้านการฟังและการจดจำเสียงโน้ตดนตรีที่ถูกต้องของผู้เล่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเล่น และการร้องเพลง ช่วยให้ร้องเพลงไม่เพี้ยนไปด้วย และที่สำคัญ เพลงที่คุณบรรเลงจะมีความไพเราะอย่างที่สุด ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเล่นเปียโนที่เสียงเพี้ยนอยู่เป็นประจำ จะทำให้เราจดจำเสียงที่ผิดๆจนเกิดความเคยชิน จนอาจทำให้รู้สึกว่เสียงที่เพี้ยนนั้นถูกต้องไปเลยทีเดียวนอกจากนั้นทุกครั้งที่ทำการปรับตั้งเสียง จะได้ตรวจสภาพกลไกภายในไปพร้อมๆ กันด้วย ทำให้เปียโนของคุณอยู่ในสภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นการบำรุงรักษาเปียโนของคุณให้มีอายุยืนยาวอีกด้วย

 

Is it the time? : ความถี่ในการปรับตั้งเสียง

การใช้งานปกติ ควรจะมีการปรับตั้งเสียงเปียโนปีละ 2 ครั้ง หรือปีละครั้งเป็นอย่างต่ำ ทั้งนี้อาจขึ้นกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งเปียโน โดยขึ้นอยู่กับการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเป็นสำคัญ

สำหรับเปียโนที่ได้รับการเปลี่ยนสายใหม่อาจจำเป็นต้องทำการปรับตั้งเสียง บ่อยครั้งกว่าปกติในช่วงแรก เพราะสายเปียโนใหม่โดยธรรมชาติ จะมีการยืดหดตัวอีกเล็กน้อย จนกว่าจะได้ใช้งานไปสักระยะหนึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับตั้งเสียงใหม่เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนย้ายที่มีระยะทางไกล หรือการขนย้ายโดยรถขนส่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

 

Yamaha Piano Specialist : “Your perfect sound is our job...”

กว่า 40 ปีของการจัดจำหน่ายและให้บริการด้านดนตรีของยามาฮ่าในประเทศไทย ศูนย์บริการเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่าให้บริการปรับตั้งเสียงเปียโนและซ่อมบำรุงเปียโน โดยจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องโดยศูนย์ฝึกอบรมของยามาฮ่าทั้งในและต่างประเทศ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการปรับแต่งเสียงเปียโนอย่างยาวนานเพราะเราคือ Yamaha ท่านจึงมั่นใจได้กับการใช้อะไหล่แท้ของยามาฮ่า ในการปรับแต่งซ่อมบำรุงทุกชิ้นส่วนกลไก เพื่อให้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเปียโนหลังเดิมของท่านและมีความสมบูรณ์สูงสุด

 

Service Rate : อัตราค่าบริการ

ชนิด Piano
ค่าบริการปรับตั้งเสียง
เปียโนยามาฮ่า
Up-right Piano 1,900 บาท
Grand Piano (GB1-C5) 2,400 บาท
Concert Grand Piano (C7-CFX) 4,500 บาท

***หมายเหตุ***
• ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• อัตราค่าบริการในพื้นที่ต่างจังหวัดโปรดติดต่อบริษัทฯ
• อัตราค่าบริการปรับตั้งเสียงเปียโนยามาฮ่า เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เฉพาะเปียโนยามาฮ่าที่นำเข้าโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

 

Yamaha Service Center : ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่า (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2215-2626 – 39 ต่อ 1237, 1238  (อะคูสติกเปียโน)  
โทรศัพท์ : 0-2215-2626 – 39 ต่อ 1501, 1502  (อิเล็กทรอนิกส์เปียโน) 
โทรสาร : 0-2216-2028
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

บริการแจ้งจูน / แจ้งซ่อมเปียโน

ท่านสามารถแจ้งขอรับบริการแจ้งจูน / แจ้งซ่อมเปียโนได้ ที่นี่

 

Piano Technician

Mr. Kamon Ungsriwong

Master of piano technician and Piano specialist

Concert Piano Level Certificate

Mr. Jakraphan Nuntasukon

Piano specialist

Concert Piano Level Certificate

Mr. Thammarat Na Ranong

Piano technical section manager

Grand Piano Master Level Certificate

Mr. Dirak Namhom

Piano technician

Grand Piano Level Certificate

Mr. Naris Satienmaneekul

Piano technician

Grand Piano Level Certificate

Mr. Pollanut Suksrimon

Piano technician

Grand Piano Level Certificate

Mr. Kamon Jungjai

Piano technician

Upright piano Level (Senior) Certificate