Portatone

faq-portatone.jpg

คำถาม : ไฟไม่เข้าเครื่องเลย ต้องทำอย่างไรดี

คำตอบ : เนื่องจากเครื่องดนตรีประเภท Portatone จะใช้ DC Adapter แยกจากตัวเครื่อง อาจจะเป็นเพราะตัว DC Adapter เสีย แต่ถ้าเปลี่ยนตัวใหม่แลว้ หรือวัดด้วยมิเตอร์แล้วว่ามีไฟ +9-12 โวลท์ ออกมา อาจจะเสียภายในเครื่องเองให้ติดต่อศูนย์บริการ

คำถาม : เครื่องรวนๆ โน๊ตไม่ตรง หรือ กดบางปุ่มไม่ทำงานเลย ใช้งานน้อยมาก ต้องทำอย่างไรดี

คำตอบ : ถ้าเป็นที่เมโมรี่ภายใน อาจจะเป็นเพราะ ไฟฟ้าที่ใช้มีการรบกวนมาก หรือปลั๊กหลวม ทำให้เข้าไป รบกวน ระบบคอมพิวเตอร์ภายในเครื่องดนตรี วิธีการล้างเครื่อง (Reset) ส่วนมากจะใช้วิธีการ ปิดสวิตช์ไฟเข้าเครื่องก่อน แล้วกดคีย์ขาวเสียงสูงสุดค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง หลังจาก 3-5 วินาที จึงปล่อยคีย์ขาวออก ถ้ายังไม่หายโปรดแจ้งศูนย์บริการ