North Eastern Winds Festival 2022

North Eastern Winds Festival 2022

(Competition-Clinic-Exhibitions)

เทศกาลวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 กับการประกวดวงโยธวาทิตนั่งบรรเลงระดับชาติ ชิงถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการอบรม Band Clinic & Concert โดยใช้ Harmony Director HD-300 ประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการฝึกซ้อมรวมวง โดยมี อ.อภิวุฒิ มินาลัย เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมทั้งการแสดงพิเศษสรุปการอบรม อีกทั้งยังมีบูธ Exhibitions เครื่องดนตรียามาฮ่าและ Service จาก Yamaha Band & Orchestra Thailand และบูธร้านค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับดนตรีอีกมากมาย

จัดโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ร่วมกับเซ็นทรัลโคราช เทศบาลนครนครราชสีมา สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 ณ โคราช ฮอล์ล ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช

ซึ่งการประกวดครั้งนี้เราได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ดร.วานิช โปตะวนิช, อาจารย์ ดร.นิพัต กาญจนะหุต, อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์, ผศ.เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม, อาจารย์พิพัฒน์ ถิ่นพังงา, อาจารย์คฑายุทธ์ ผาผง, Mr.LAM CHEE CHOONG และ Mr.WILSON TAN JOO LUNG ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมตัดสินการประกวด ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับวงผู้เข้าร่วมการประกวดทุกวงอย่างเข้มข้น ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้จากคอมเมนต์ของคณะกรรมการไปพร้อมๆกับวงผู้เข้าประกวด

โดยมี Mr. Kazunari Suzuki กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด, คุณสุวรรณราช อยู่วรรณกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สถาบันดนตรียามาฮ่า บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และคุณศรชัย ผ่องน้อย ผู้จัดการทั่วไป งานขายโครงการและเครื่องดนตรี เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พิธีเปิดงาน และพิธีประกาศผลมอบรางวัล

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา, นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และคณะ , นายสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช, นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา และคุณสมเมธ ยุวะสุต นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาร์ทสากล ได้เข้าร่วมในงาน North Eastern Winds Festival 2022 ในครั้งนี้อีกด้วย