คุณวรุตม์ รัตพงศ์

ประวัติการทำงานปี 2524

 เริ่มต้นการทำงาน ที่บริษัท Dyntec Audio
 ในช่วงนั้น Dyntec Audio ได้ทำธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบเสียง Concert ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 โดยมีโอกาสได้ทำงาน กับศิลปินต่างๆชาติ ในยุคนั้น เช่น Queen, Sherbet, Tom Jones, Niel Cicada และอื่นๆอีกมากมาย
 ต่อมา Dyntec Audio ได้ขยายขอบเขตการให้บริการ โดยรับเป็นผู้ออกแบบระบบและรวมระบบ (System Integrator) ให้กับโครงการอาคาร
   ใหญ่ๆ ในสมัยนั้น ตัวอย่างผลงาน เช่น อาคารการบินไทย สำนักงานใหญ่ และ บริษัทปิโตรเลียมไทย (ปตท) สำนักงานใหญ่ เป็นต้น
 โดยตำแหน่งสุดท้าย ที่ได้รับ คือ Deputy Managing Director (รองกรรมการผู้จัดการ)
 โดย Dyntec Audio มีพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ณ ขณะนั้น 150 คน
 รวมระยะเวลาการทำงานกับ Dyntec Audio ประมาณ 16 ปี


ประวัติการทำงานปี 2540

 ก่อตั้ง บริษัท (แอ๊คซิส) Exsys จำกัด
 โดยเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา รวมถึงการออกแบบระบบ Audio Visual ให้กับโครงการต่างๆ เช่น ธนาคาร
    กสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) , ศูนย์ฝึกอบรม ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น


ประวัติการทำงานปี 2542

 ก่อตั้ง บริษัท MD (เอ็ม ดี) จำกัด
 โดยเป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท มหาจักร ดีเวลลอปเม้นท์ กับ Dyntec Audio โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและ
    จัดจำหน่าย อุปกรณ์ควบคุมระบบ ชื่อว่า “AMX”


ประวัติการทำงานปี 2544

 เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด (Fuzion Far East)
 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Sales Director
 โดยบริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าอุปกรณ์ ระบบ Audio Visual และ Lighting ในระดับ Professional เช่น NEXO, Camco,
    Digico, Symetrix, Quest, Kelsey, Barix, Green Hippo เป็นต้น