คุณวิจิตร บุญชู

คุณวิจิตร บุญชู

 ที่ทำงาน : บริษัท ไวท์ เวฟ มีเดีย จำกัด เลขที่ 67 ซอยพัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม. 10250
 จบการศึกษา : ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 โทรศัพท์ : 02-322-9330-2      อีเมล์ : thewavemagazine@yahoo.com     


ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน

 บรรณาธิการบริหาร นิตรสาร The Wave Magazine
 ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ โลกเครื่องเสียง ทาง Nation Channel, Mango TV
 Website : wijitboonchoo.com


ผลงานทางด้านสื่อโฮมเอ็มเตอร์เทนเมนต์

 บรรณาธิการบริหารนิตรสาร What hi fi? (ระยะเวลาในตำแหน่ง 16 ปี)
 บรรณาธิการบริหารนิตรสาร GM2000 (ระยะเวลาในตำแหน่ง 8 ปี)
 คอลัมนิสต์ เครื่องเสียง ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
 คอลัมนิสต์ เครื่องเสียง ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 คอลัมนิสต์ โลกเครื่องเสียง ในหนังสือเนชั่นสุดสัปดาห์
 คอลัมนิสต์ ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
 คอลัมนิสต์ Audio ในหนังสือพิมพ์ The Nation


ผลงานจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

 รายการคุยเรื่องเครื่องเสียง ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 97.5 MHz เป็นระยะเวลา 2 ปี
 รายการคุยเรื่องเครื่องเสียง ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 101 MHz เป็นระยะเวลา 10 ปี
 ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ "โลกเครื่องเสียง" ทาง Nation Channel, Mango TV ในปัจจุบัน


ผลงานเขียนตำรา และหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค

 เครื่องเสียง : โลกส่วนตัวของผู้มีดนตรีกาล
 นักเลงเครื่องเสียง AudioPhile
 สารพันปัญหาเครื่องเสียง
 รอบรู้เรื่องเครื่องเสียง
 ชีวิตกับเครื่องเสียง
 เรื่องน่ารู้ โฮมเธียเตอร์ สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น (ตีพิมพ์ซ้ำ 2 ครั้ง)
 เครื่องเสียงในยุคดิจิตอล
 เครื่องเสียง : ศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดเสียงดนตรี
 เครื่องเสียง 1/2/3
 รู้ลึกเรื่องลำโพง
 โฮมเธียเตอร์ (ตีพิมพ์ซ้ำ 3 ครั้ง)
 เปิดโลกดีวีดี สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค


การฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ

 โรงงานลำโพง JBL ประเทศสหรัฐอเมริกา
 โรงงานลำโพง SEAS ประเทศนอร์เวย์
 โรงงานเครื่องเสียง McIntosh ประเทศสหรัฐอเมริกา
 โรงงานเครื่องเสียง DENON ประเทศญี่ปุ่น
 โรงงานเครื่องเสียง YAMAHA ประเทศญี่ปุ่นและมาเลเซีย
 โรงงานเครื่องเสียง PANASONIC ประเทศสิงคโปร์ และโรงงานผลิตเลนส์ กล้อง ที่ประเทศญี่ปุ่น
 โรงงานผลิตทีวี LG ประเทศเกาหลี
 Sony Media World ประเทศญี่ปุ่น
 โรงงานลำโพง Polk Audio ประเทศเม็กซิโก
 โรงงานลำโพง ONKYO ประเทศญี่ปุ่น
 โรงงานผลิตเครื่องเสียง Accuphase ประเทศญี่ปุ่น
 โรงงานผลิตเครื่องเสียง ทีวี PHILIPS ประเทศเบลเยี่ยม
 โรงงานผลิตเครื่องเสียง B&O ประเทศเดนมาร์ก
 ฯลฯ


งานด้านการสอน

 เป็นอาจารย์พิเศษ คณะมัณฑณศิลป์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร


วิทยากร

 เป็นวิทยากร อบรมพนักงานขาย ตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภค ให้กับบริษัทในวงการโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ทั่วไปอย่างกว้างขวางหลากหลาย