คุณชวลิต มหาวิริยะกุล

คุณชวลิต มหาวิริยะกุล

 Managing Director บริษัท Ten years after audio co.,ltd.


ประวัติการศึกษา

 ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
 จบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบกาณ์ทำงาน

 บริษัท เอกชัยไล้ท์ติ้ง จำกัด (lighting / sound  rental company)
 บริษัท Eka creation co.,ltd. (Concert & event organizer)
 บริษัท Best entertainment co.,ltd. (TV game show)
 บริษัท Trillion co.,ltd. (Post production studio)
 บริษัท Rain tree Advertising co.,ltd. (Advertising agency)
 บริษัท Media plus (Concert promotor, Radio station)
 Freelance - Sound engineer & Production manager
 บริษัท Grammy entertainment co.,ltd. (Records company , TV broadcast)
 บริษัท Jack sound system co.,ltd
 บริษัท Extraorganizer co.,ltd. (Concert & Event production)
 บริษัท Ten years after audio co.,ltd
 เป็นวิทยากรรับ เชิญให้แก่ บริษัทชันนำอีกหลายแห่ง ในการบรรยายเกี่ยวกับระบบเสียง