คุณวงศกร รัศมิทัต

ประวัติการศึกษา

 1964 – 1972 อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนปริญญาทิพย์
 1973 – 1975 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
 1976 – 1978 ประโยควิชาชีพชั้นต้น แผนกการขาย โรงเรียนดุสิตพณิชยการ


ประวัติการทำงาน

1975 • ร่วมก่อตั้งวงดนตรีชื่อ “McINTOSH” เป็นวงดนตรีสากลสมัครเล่นกึ่งอาชีพ หาและรับงานแสดงดนตรีทั่วไป
1977 • วงดนตรี McINTOSH เป็นวงดนตรีสากลอาชีพ รับงานแสดงดนตรีในสถานบันเทิงและงานรื่นเริงต่างๆ
• เริ่มศึกษาเกี่ยวกับงานด้านระบบเสียงและการเป็น sound engineer ด้วยตนเอง
1981 • วงดนตรี McINTOSH มีผลงานเพลงชุดชื่อ “ผมอยากดัง” และเป็นการเริ่มต้นทำงานด้าน sound engineer ทั้ง recording และ mixing
1982 • วงดนตรี McINTOSH มีผลงานเพลงชุดชื่อ “ใจสยิว”
1983 • วงดนตรี McINTOSH มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง “วันวานยังหวานอยู่” พร้อมกับผลงานเพลงชุดชื่อ “วันวานยังหวานอยู่” ในช่วงต้นปี
• ผลิตนิตยสารดนตรีรายเดือนชื่อ “JAM” ในช่วงปลายปี มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง “วันนี้ยังมีเธอ” พร้อมกับผลงานเพลงชุดชื่อ “วันนี้ยังมีเธอ”
• งานแสดงภาพยนตร์โฆษณาสินค้าและภาพนิ่งโฆษณาสินค้าต่างๆ
1984 • วงดนตรี McINTOSH มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง “สยามสแควร์” พร้อมกับผลงานเพลงชุดชื่อ “ซึ่งกันและกัน” ในช่วงต้นปี
• ในช่วงปลายปี มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง “ตะวันยิ้มแฉ่ง” พร้อมเพลงประกอบภาพยนตร์หนึ่งชุดแต่ไม่มีการวางจำหน่าย
• เริ่มรับผลิตงานสื่อทางดนตรี (music production) ให้กับงานโฆษณาต่างๆ วงดนตรีอื่นๆทั่วไปและสำหรับละครเวที
1985 • เลิกวงดนตรี McINTOSH และร่วมก่อตั้งวงดนตรีชื่อ “วงตาวัน” เพื่อรับงานแสดงดนตรีในสถานบันเทิงและงานรื่นเริงต่างๆ
• รวมทั้งรับผลิตงานสื่อทางดนตรีทุกประเภท โดยได้ร่วมทำงานในบริษัท Butterfly Sound & Film Production
• รับผลิตงานเพลงโฆษณา, เพลงประกอบภาพยนตร์ และเพลงชุดต่างๆ
1986 • วงดนตรี “วงตาวัน” มีผลงานเพลงชุดชื่อ “หุ่นกระบอก” รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
1993 • วงดนตรี “วงตาวัน” มีผลงานเพลงชุดชื่อ “MOB” รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
1994 • วงดนตรี “วงตาวัน” มีผลงานเพลงชุดชื่อ “12 ราศี” รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
1995 • วงดนตรี “วงตาวัน” มีผลงานเพลงชุดชื่อ “Autobiography” รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
1996 • วงดนตรี “วงตาวัน” มีผลงานเพลงชุดสุดท้ายชื่อ “The Promise” เลิกวงดนตรี “วงตาวัน” รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียง
   และดนตรีทั่วไป
1999 • รับงานออกแบบและติดตั้งระบบเสียงในคริสตจักรต่างๆ รวมทั้งเป็นวิทยากรและผู้ฝึกอบรมให้กับผู้สนใจในการทำงานด้าน sound
   engineer ในคริสตจักรต่างๆจนถึงปัจจุบัน รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
2002 • ร่วมก่อตั้งสถาบัน GEN-X Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่พัฒนาบุคลากรในวงการบันเทิงและสื่อสารมวลชน รับงานแสดงดนตรีและ
   ผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
2003 • แยกตัวจากสถาบัน GEN-X Academy แสดงภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน” รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
2006 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา sound engineer และ stage management ให้กับภาควิชาการละครของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์
   มหาวิทยาลัยจนถึงปี 2009
• รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
2009 • แสดงภาพยนตร์เรื่อง “หนีตามกาลิเลโอ” รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
2010 • แสดงภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “ชีวิตพอเพียง” รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
  ร่วมก่อตั้งวงดนตรีชื่อ “The PALACE” และวงดนตรี “สตริงบางกอก” เพื่อรับงานแสดงดนตรีทั่วไป
2011 • แสดงละครเพลง และร่วมทำงานในฝ่ายผลิตเพลงทั้งหมดในละครเพลงเรื่อง “ดอกไม้แห่งสยาม” รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทาง
  ด้านเสียงและดนตรีทั่วไป
2012 • เป็นผู้ฝึกสอนวิชา Church sound engineering ที่สถาบัน Worship Plus รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและ
  ดนตรีทั่วไป


ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 นักดนตรี, นักร้อง, นักแสดง และ sound engineer รับงานแสดงดนตรีและผลิตงานสื่อทางด้านเสียงและดนตรีทั่วไป