คุณฉัตรชัย รสชื่น

คุณฉัตรชัย รสชื่น

 Senior Manager
 Technical Division - Kantana Group Public Company Limited.


งานด้าน Production & Post Production

 รายการสโมสรผึ้งน้อย , รายการเบาะแส , วิถีชีวิต
 ละครในเครือบริษัทกันตนา
 ภาพยนตร์ : สารดีศิลปาชีพ , ฟ้า


งานด้านสียง

  Sound Mixed รายการของสโมสรผึ้งน้อย
  Event ของ บริษัทผึ้งน้อยสร้างสรรค์
  Sound Mixed ละครของ Kantana Video Production


 งานด้านรายการ Reality Show

 Bigbrother 1,2 : Post Production
 Bigbrother Croatia : Installation
 2 Tango : Design & Installation


งานโทรทัศน์ดาวเทียม : Post Production & Installation

 Farmchannel
 Miracle
 M Channel
 Chern Yim