คุณจุลนาท เอี่ยมบุญเสริฐ

คุณจุลนาท เอี่ยมบุญเสริฐ

 Technical Manager
 Global Broadcasting Network Co,.Ltd. (กลุ่มโทรทัศน์ดาวเทียม บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด)


งานด้านสียง

 MixDowm - ชุด หัวใจไกลปืนเที่ยง


Live Concert

 สิบล้อ ชุดแรก
 หัวใจไกลปืนเที่ยง
 Event ของ บริษัท


ออกแบบระบบออกอากาศ โทรทัศน์ดาวเทียม

 Farmchannel
 Miracle
 M Channel
 Chern Yim
 Food Planel
 Dude TV


อื่นๆ

 Bigbrother 1,2
 Bigbrother Croatia
 ทีม พิชิตยอดเขา Everest