คุณอภินันท์ ลุวีระ

คุณอภินันท์ ลุวีระ

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทัช อินทิเกรชั่น จำกัด
 108/10 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
 อีเมล์ : apinunt.l@audiointouch.com     Facebook : Apinunt Luweera


ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ออดิทอลโปร จำกัด (2004 - 2011)

 ตัวแทนจำหน่าย กลยุทธ์การขายและการตลาด อุปกรณ์ระบบบันทึกเสียงดิจิตอล
 ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แมคอินทอชและเซิร์ฟเวอร์สำหรับงานผลิตสื่อวิดีโอและเสียง
 ผู้จัดการโครงการออกแบบและติดตั้งระบบบันทึกเสียง ระบบวิทยุกระจายเสียง งานระบบกระจายเสียง ภาพและแสง ระบบเน็คเวิร์คสำหรับ
   งานวิดีโอและเสียง


วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท แซทเทิลไลท์ โปร เอวี จำกัด (2002 - 2004)

 ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเสียงแบบดิจิตอล งานระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบกระจายเสียง


ประสบการณ์ด้านการสอน

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2006 - ปัจจุบัน)
 มอ212 : ทฤษฎีของเสียงและสัญญาณเสียง
 มอ223 : วิชาการปฏิบัติการงานผลิตมัลติมีเดีย ภาคงานผลิตสื่อด้านเสียง
 มอ481 : วิชาโครงงานวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต


อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (2011 - ปัจจุบัน)
 วิชาเทคโนโลยีสื่อเสียง (Audio Technology)
 อาจารย์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Senior Project)
 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต (2012 - ปัจจุบัน)
 วิชาดนตรีปฏิบัติ เทคโนโลยีการผลิตดนตรี (Music Technology)


อื่นๆ

 จบหลักสูตรอบรมพิเศษ Apple Certified Pro โปรแกรม Logic Studio เวอร์ชั่น 7 ที่ประเทศสิงคโปร์
 จบหลักสูตรอบรมพิเศษ Apple Certified Trainer (T3) โปรแกรม Logic Studio เวอร์ชั่น 8 ที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
 ที่ปรึกษาด้านการตลาดส่วน Pro Audio ของ Apple South Asia ( ประเทศไทย)
 วิทยากรรับเชิญ หลักสูตรอบรมเชิงวิชาการ การทำดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับอาจารย์ทั่วประเทศ ณ ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัย
   ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 วิทยากรรับเชิญ หลักสูตรอบรม การบันทึกเสียงสำหรับดิจิตอลวิดีโอ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 วิทยากรรับเชิญ หลักสูตร การทำดนตรีด้วย Logic Studio ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอีสาน จ. นครราชสีมา
 วิทยากรร่วมกับ คุณ โอ๋ ซีเปีย กิจกรรม Garageband Music Contest 2008 จัดโดย บริษัท แอ๊ปเปิ้ล เซ้าท์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด