Y-DACC Phuket

Arunkorn Trombone [Yamaha Music Thailand]

เราตระหนักดีว่า การพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านระบบเสียง เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ดังนั้นศูนย์อบรม Y-DACC จึงได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดภูเก็ต

Y-DACC Phuket ตั้งอยู่ที่ร้าน Sound Gallery โครงการ The Creative House แยกอำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งร้านแห่งนี้ยังได้รับการรับรองคุณภาพให้เป็นศูนย์การจำหน่ายสินค้ายอดเยี่ยม (Best Authorized YAMAHA Music Shop) จะจัดแสดงสินค้าทุกรูปแบบ ทั้งระบบเสียง PA และเครื่องดนตรีทุกชนิด

ร้าน SOUND GALLERY

158 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. (076) 218884