Y-DACC Bangkok

Yamaha Digital Audio Creative Center Y-DACC [Yamaha Music Thailand]

Yamaha Digital Audio Creative Center หรือ Y-DACC คือศูนย์ฝึกอบรม สัมนา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเป็นศูนย์กระจายความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางระบบเสียงดิจิตอลให้แก่ sound engineers, sound practitioners หรือ ผู้ที่มีความสนใจและหลงใหลในระบบเสียงดิจิตอลอย่างแท้จริง

YDACC Bangkok ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1 รองรับการจัดการอบรมสัมมนาได้มากถึง 50 ท่าน

พื้นที่ใช้งานทั้งหมด ได้ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

-Y-DACC PA

-AV Display

-Service Area

นอกเหนือจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแล้ว ยามาฮ่ายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรที่ทำงานทางด้านระบบเสียงอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ทำงานด้านระบบเสียงระดับไหนก็ตาม

โดยศูนย์อบรม Y-DACC จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆที่ยามาฮ่าพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลมิกเซอร์รุ่นต่างๆ ของยามาฮ่า เช่น CL5, M7CL, LS9 ที่นี่เราก็พร้อมที่จะให้บริการแนะนำวิธิการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาบุคคลากรทางด้านเสียงในเมืองไทยให้พัฒนายิ่งขึ้น

ชั้น 3 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. (02) 215-2626 ต่อ 1521

มือถือ. 091-557-8108

[เวลาทำการ]

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08:30 น. - 17:30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ