ระบบบันทึกเสียง/ DAW Systems

รุ่นต่างๆ

NUAGE

NUAGENUAGE

Nuage เป็นอุปกรณ์ในระบบงานด้านเสียงที่จะเป็นการกำหนดคุณภาพพื้นฐานใหม่ ควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Yamaha ซึ่งผู้นำแห่งผลิตภัณฑ์ด้านระบบ Hardware จึงได้ร่วมกับ Steinberg ผู้ผลิตโปรแกรมบันทึกเสียงชั้นนำอย่าง Nuendo ได้ร่วมกันสร...

กลับไปด้านบน

วิธีการแยกแยะระหว่างผลิตภัณฑ์ยามาฮ่าของแท้และของปลอม

How to distinguish between authentic products and counterfeit products.

คำแนะนำ, วิธีการแยกแยะ
ระหว่างผลิตภัณฑ์ยามาฮ่า
ของแท้กับของปลอม รวมถึง
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยามาฮ่า
ได้อย่างถูกต้อง

งานติดตั้งเครื่องเสียงพีเอ

product_reference

ชมภาพตัวอย่างงานติดตั้ง
เครื่องเสียงพีเอ อาทิ ระบบงาน
เสียงการประชุมสัมมนา,ระบบ
บันทึกเสียงและออกอากาศ,
งานดนตรี, งานต่างประเทศ

  • Yamaha Digital Audio Creative Center (Y-DACC)
  • Laney - Power to the music
  • Steinberg - Creativity First
  • Sound Like LEWITT
  • LD System : Pro Audio in Motion
  • Adam Hall