วิธีการแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแท้และของปลอม

Language  :     English


วิธีการแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแท้และของปลอม

ในส่วนนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความแตกต่าง เพื่อให้คุณสามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่าและผลิตภัณฑ์ของปลอม เพื่อให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่าได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกผลิตภัณฑ์ปลอม

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของปลอมไม่ได้อยู่ในความดูแล หรือรับผิดชอบของทางบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด เราขอขอบคุณในความเข้าใจของคุณลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผลิตภัณฑ์ของปลอมจะมีการระบุสถานที่จำหน่ายสินค้าอื่น นอกเหนือจากตัวแทนจำหน่ายของทางยามาฮ่า ตัวอย่างเช่น ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ PA, เว็บไซต์ประมูล, ร้านค้าทางเว็บไซต์ และอื่นๆ นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ขอบปลอมบางอย่าง มีความคล้ายคลึงอย่างมาก ดังนั้นหากคุณสงสัยว่าผลิตภัณฑ์เป็นของปลอมหรือไม่ กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการยามาฮ่า

ผลิตภัณฑ์ของปลอมมาพร้อมกับหมายเลขสินค้า แต่ไม่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่า

ผลิตภัณฑ์ของปลอมถูกขายภายใต้โลโก้สินค้าของยามาฮ่า แต่ไม่มีอยู่ในรายชื่อผลิตภัณฑ์ของทางยามาฮ่า เช่น เครื่อง Mixer รุ่น F4, F7, CT60S, CT80S และ CT120S เป็นต้น

รายงานผลิตภัณฑ์ปลอม ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่า(Mixer)

ไมโครโฟนของยามาฮ่า มีเพียงรุ่น DM-305 และ DM-105 เท่านั้น

ถึงแม้ว่ายามาฮ่าจะไม่มีไมโครโฟนไร้สาย, ไมโครโฟนไร้สาย(ของปลอม) ก็ยังปลอมภายใต้สินค้ายามาฮ่า ดังรูปที่ได้ระบุไว้

ผลิตภัณฑ์ของปลอมที่ผลิตขึ้นคล้ายกับผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่า

ผลิตภัณฑ์ของปลอมได้มีการระบุว่าผลิตคล้ายกับผลิตภัณฑ์ของทางยามาฮ่าทีมีขายอยู่ตามท้องตลาด เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทั้งของแท้และของปลอม จึงจะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้น ดังนั้นเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแท้และของปลอม

ตรวจสอบจุดสำคัญของสินค้า ถ้าเป็นสินค้าปลอมผลิตภัณฑ์ปลอมจะไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับทุกจุดต่อไปนี้ ระมัดระวังถ้ามีจุดเหล่านี้ตามที่ยามาฮ่าได้ระบุไว้

 • ใบรับประกันที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้
  ผลิตภัณฑ์ของแท้จะมีใบรับประกันมาด้วยเสมอ แต่บางกรณีผลิตภัณฑ์ปลอมบางตัวจะไม่มาพร้อมกับใบรับประกัน การรับประกันสินค้าจะอยู่ในคู่มือการใช้งาน
 • ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ของแท้
  โปรดระมัดระวัง ถ้าผลิตภัณฑ์มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ของแท้
 • น้ำหนักของสินค้าจะมีน้ำหนักที่หนักกว่าของแท้
  ในกรณีของ PowerAMP ผลิตภัณฑ์ของปลอมจะมีน้ำหนักที่หนักกว่าของแท้เสมอ เพราะมีองค์ประกอบและโครสร้างที่แตกต่างกัน

การแยกแยะระหว่าผลิตภัณฑ์ของแท้และของปลอม :

1. Mixer

 • ผลิตภัณฑ์ของแท้จะมีคุณภาพที่ดีกว่า
 • ผลิตภัณฑ์ของแท้จะมีผิวสัมผัสเป็นลวดลายที่ดีกว่า ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์ของปลอมจะไม่มี
  * ผิวสัมผัสที่เป็นลวดลาย เป็นการทำขึ้นบนพื้นผิววัตถุ เช่น กระดาษ, ผ้า,หนัง,โลหะบางๆ และอื่นๆ

 • ผลิตภัณฑ์ของแท้จะใช้สีและการพิมพ์ที่มีคุณถาพสูงและชัดเจน ในขณะที่ผลิตถัณฑ์ของปลอมยังไม่สามารถทำได้

2. Power Amplifier

 • ผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่า ไม่รุ่นP7500S, P8500S, P9000S
 • ในรุ่น P7000S ของยามาฮ่า มีน้ำหนักเพียง 12กิโลกรัมเท่านั้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของปลอมมีน้ำหนักถึง 20กิโลกรัม
 • ผลิตภัณฑ์ของปลอมในรุ่น P7000S และ P5000S จะมีตัวน็อตขนาดใหญ่ยึดอยู่ใต้เครื่อง
 • ในบางครั้งผลิตภัณฑ์ของปลอมจะมีเพียงแผ่นยางรองติดอยู่ด้านใต้ของเครื่อง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของแท้ไม่มี

กลับไปด้านบน

วิธีการแยกแยะระหว่างผลิตภัณฑ์ยามาฮ่าของแท้และของปลอม

How to distinguish between authentic products and counterfeit products.

คำแนะนำ, วิธีการแยกแยะ
ระหว่างผลิตภัณฑ์ยามาฮ่า
ของแท้กับของปลอม รวมถึง
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยามาฮ่า
ได้อย่างถูกต้อง

งานติดตั้งเครื่องเสียงพีเอ

product_reference

ชมภาพตัวอย่างงานติดตั้ง
เครื่องเสียงพีเอ อาทิ ระบบงาน
เสียงการประชุมสัมมนา,ระบบ
บันทึกเสียงและออกอากาศ,
งานดนตรี, งานต่างประเทศ

 • Yamaha Digital Audio Creative Center (Y-DACC)
 • Laney - Power to the music
 • Steinberg - Creativity First
 • Sound Like LEWITT
 • LD System : Pro Audio in Motion
 • Adam Hall