โรงเรียนลานกระบือวิทยา

ภาพบรรยากาศการประกวด

 

*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก

 

 

เทปบันทึกภาพการประกวด

 

 

 

กลับไปด้านบน